Theaterproject voor mensen die anders begaafd zijn | Stem nu mee !

Stichting vrienden van de Fochtel doet een aanvraag bij het Fonds Ooststellingwerf.
Aanleiding voor het “Theater project van anders begaafd tot Shakespeare” is dat een bewoner van onze zorgboerderij De Fochtel graag aan theater zou willen doen. Echter in de omgeving is niets voor hem. Grote instellingen voor mensen met een beperking organiseren helaas vaak alleen iets voor eigen cliënten. Door contact met meerdere zorgbedrijven is duidelijk geworden dat er behoefte is om op grotere schaal iets te doen aan theater voor mensen die anders begaafd zijn.
Vandaar dat wij samenwerking hebben gezocht met de jeugdtheaterschool Kunst&Vliegwerf en zijn we gekomen tot het project voor alle inwoners van Ooststellingwerf die anders begaafd zijn.

We willen een theatervoorstelling maken waar mensen geraakt worden, waar de spelers in hun kracht worden gezet. Waardoor gevoel van eigenwaarde wordt versterkt. Met een duidelijk artistiek kader. Binnen dit project moet het artistieke eindproject zo interessant zijn dat de doelgroep niet alleen als kwetsbaar wordt gezien maar juist als een groep mensen die de samenleving een andere kijk geeft op de werkelijkheid. Vanuit een eigen perspectief, vanuit eigen ideeën en benaderingswijze. We willen gaan werken op locatie en met thema en gedachten van de mensen zelf. Door op locatie te gaan spelen willen we het bewust zijn bij de spelers vanuit beleving stimuleren maar ook het publiek met ander ogen laten kijken naar eigen omgeving. aandacht voor elkaar en voor de omgeving is daarbij het uitgangspunt.

Kom naar de publieksdag op 14 juli op de Boerestreek in Appelscha

Op vrijdag 14 juli kunnen inwoners van de gemeente Ooststellingwerf van 14 jaar en ouder meebeslissen welke initiatieven subsidie ontvangen uit het Fonds Ooststellingwerf. Om te kunnen stemmen heb je een stempas nodig. Deze kun je vanaf nu tot en met 9 juli 2017 aanvragen. Je kunt een stempas aanvragen op papier of op de website.

Op papier aanvragen
Knip de aanvraagbon uit in de krant en vul uw gegevens in. Of haal een bon op het gemeentehuis.
Stuur de bon vòòr 9 juli op en je ontvangt de stempas voor 14 juli thuis per post.

Online aanvragen
Ga vòòr 9 juli naar www.ooststellingwerf.nl/fonds en vul het aanvraagformulier online in. U ontvangt de stempas per mail. Neem de stempas (mag ook op telefoon of Ipad) en je identiteitsbewijs mee op 14 juli.

Een stempas aanvragen kan dus vanaf nu tot en met 9 juli 2017.
BELANGRIJK Neem je identiteitsbewijs en stempas mee op 14 juli. Zonder deze documenten kun je niet stemmen !

Doe jij met ons mee en stem je op ons samenwerkingsinitatief?
Alvast bedankt namens het team van zorgboerderij De Fochtel!