Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen


Kwaliteit in de zorg staat bij ons hoog in het vaandel, daarom beschikt Zorgboerderij de Fochtel over het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ van Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen.

Het kwaliteitskeurmerk is van toepassing op dagbesteding, dagopvang en logies.
Het onderdeel wonen/24-uurszorg wordt door Landbouw en Zorg naar verwachting in de loop van 2017 als module toegevoegd.

Dit keurmerk laat zien dat wij voldoen aan:

  • Kwaliteitswet zorginstellingen
  • ARBO wet
  • Wet klachtenrecht
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen

Het keurmerk betekent dat:

  • Wij kundige begeleiding bieden
  • Wij werken op een veilige plek
  • Wij werken met duidelijke afspraken
  • Wij de persoonlijke ontwikkeling en welzijn van onze deelnemers vooropstellen
  • Wij trots zijn op wat wij zijn, iedereen mag komen kijken!