Arbeidsmatige dagbesteding

Het agrarisch melkveebedrijf en zorgboerderij de Fochtel biedt dagbesteding voor mensen met een beperking. Onze groep medewerkers bedraagt maximaal 6 personen. Binnen een gestructureerde dag worden alle werkzaamheden verricht die samenhangen met een werkend boerenbedrijf. Het dragen van verantwoordelijkheid is een belangrijk uitgangspunt tijdens deze activiteiten.

Het voeren en verzorgen van dieren, het melken van vee, maaien en oogsten, evenals onderhoudswerkzaamheden maken onderdeel uit van onze dag. Medewerkers krijgen onder begeleiding van de boer de gelegenheid te ontdekken wat zij willen leren en zich hierin verder te ontwikkelen. Zorgboerderij De Fochtel biedt tevens de mogelijkheid om een vakgerichte opleiding te combineren met het werken op de boerderij.

Arbeidsmatige Dagbesteding op zorgboerderij De Fochtel