Home

Zorgboerderij De Fochtel biedt mensen met een begeleidingsvraag activiteiten aan om de dag op een prettige en zinvolle manier door te brengen. Zorgboerderij De Fochtel deelt graag het goede van het boerenbedrijf.

Jan en Petra van Rozen zijn samen met hun medewerk(st)ers verantwoordelijk voor de zorg van het boerenbedrijf. Jan heeft de Hogere Landbouwschool gedaan en Petra de opleiding Sociaal Pedagogische hulpverlening. Zorgboerderij De Fochtel is een familiebedrijf dat deelnemers ondersteund in het optimaal ontwikkelen van hun kwaliteiten. Belangrijk is daarin het leren toewerken naar een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

De sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit van zorgboerderij De Fochtel wordt onderstreept door het kwaliteitssysteem van de Stichting Verenigde Zorgboeren.